Geloof en wetenschap

Geloven in Christus en de natuurwetenschappen serieus nemen

Links

Wij willen hier een aantal links geven met sites die relevant zijn voor uw wereldbeeld. Wij willen deze in drie groepen delen. Een dergelijke selectie is natuurlijk subjectief. Het is alleen als indicatie bedoeld. Wanneer u goede voorbeelden weet, geef ze alstublieft aan mij door!

Wombat
Wombat

Natuurwetenschappelijk van aard, eventueel met atheistische, agnostische of christelijke achtergrond.

Wikipedia, Natuurwetenschap Uitvoerige info over natuurwetenschappen met enige aandacht voor meer metafysische benaderingen.
Kennislink Overzicht van interessante artikelen per vakgebied. Populair wetenschappelijk.
Science Overzicht van links aangaande onderzoek in de USA.

Creationistisch van aard, natuurwetenschappelijk omstreden, anthropomorf wereldbeeld op bijbelse grond.

Evolutie Argumenten tegen evolutie.
Schepping of evolutie Argumenten tegen evolutie, ouderdom van aarde, omvang van het heelal etc.

Calvinistisch van aard, bijbel en natuurwetenschap onderbouwen samen het wereldbeeld, christocentrisch.

Geloof en Wetenschap Wil debat tussen christenen en niet christenen aangaande natuurwetenschap bevorderen.
Fossilshells Voorbeeld van een natuurmuseum op calvinistische grondslag.