Geloof en wetenschap

Geloven in Christus en de natuurwetenschappen serieus nemen

Hoe is het leven begonnen?

Hier worden enkele feiten genoemd die vanuit de natuurwetenschap zijn vast te stellen.

De conclusie moet zijn dat de voorwaarden voor leven buitengewoon complex zijn. Leven hangt ook sterk af van de abiotische (levenloze) natuur zoals klimaat, wat weer afhangt van de plaats van een planeet t.o.v. haar zon. Het leven dat wij op aarde kennen is gebonden aan de aanwezigheid van water in een geschikt temperatuurstraject.

Vanuit een calvinistisch gezichtspunt vallen enkele punten te noteren:

Laat niemand bevreesd zijn voor verdere ontdekkingen en ontwikkelingen. Calvinisten popelen ernaar hun wereldbeeld voortdurend te laten verruimen door kennis van de natuur. Zij nodigen atheisten uit hun wereldbeeld niet onder het beslag te leggen van de stof, maar de onvoorstelbare perpectieven te gaan evaren die de bijbel openbaart aan allen die tot Christus gaan. Hoofdstukje 15 van "Toekomstmuziek" geeft een nadere visie op eventueel leven elders in het heelal.