Geloof en wetenschap

Geloven in Christus en de natuurwetenschappen serieus nemen

Geologie

Costarica mioceen
Costarica mioceen

Punten, van belang voor ons wereldbeeld, die momenteel mogen worden geacht vakwetenschappelijk juist te zijn. Wij zijn Prof.Dr. C.H. van der Weijden dankbaar voor zijn inbreng t.a.v. dit onderdeel.

Conclusie: De aarde is een zeer dynamische planeet waarbij tegelijkertijd allerlei bufferprocessen het leven mogelijk maken. Zowel de dynamiek als de buffering zijn grondvoorwaarden voor het leven op de planeet.

Calvinistische visie: De aarde is nadrukkelijk voorbereid als tehuis voor de mens, zoals door Calvijn al werd opgemerkt. Een leeftijd van slechts enkele duizenden jaren voor de planeet komt in strijd met alle takken van natuurwetenschappen: geologie, kosmologie, chemie, fysica, biologie. Alleen het letterlijk lezen van Genesis 1 als een boek voor geologie kan tot een dergelijke visie voeren. De eer van de Schepper is daarmee niet gediend; het is evenwel een goede methode voor de mens om zijn eigen stoffelijke betekenis niet op waarde te hoeven schatten. In fysieke zin betekenen wij niets. Onbetekenende stofjes in ruimte en tijd. Vorm uw wereldbeeld niet rond uw eigen persoon. De bouwplannen van de Schepper zijn van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Pas doordat God de mens zijn Geest wil geven en een ambt, krijgt hij betekenis en eeuwigheidsperspectief.