Geloof en wetenschap

Geloven in Christus en de natuurwetenschappen serieus nemen

Hoort de biologische dood bij het leven?

Natuurwetenschappelijke feiten:
Conclusie: De natuur leert ons dat er in de stof geen onvergankelijkheid is.

Calvinistische visie: Er wordt in de bijbel alleen gesproken over onvergankelijk leven in relatie tot de levendmakende Geest van God. Nergens wordt ten aanzien van biologische organismen gewaagd van eeuwig leven, behalve ten aanzien van de mens. De mens is een biologische organisme, maar is door God heel apart ook voorzien van zijn Geest. Ook voor de mens geldt dat het huidige lichaam vergankelijk is en moet worden bekleed met het onvergankelijke (1 Korinthirs 15 vers 53). Zie verder onderdeel "Behoren Adam en Eva tot de soort "Homo sapiens"?


Eeuwig onvergankelijk leven voor alle organismen is een notie ontsproten aan menselijke filosofie, berustend op geen van de beide kenbronnen. Wij nodigen creationisten uit hun standpunt op dit punt te herijken op Schrift en natuur.