Geloof en wetenschap

Geloven in Christus en de natuurwetenschappen serieus nemen

Chemie

Zilvervos
Zilvervos

Enkele dingen die momenteel als vakwetenschappelijk "juist" zijn te typeren en die relevant lijken voor het bouwen van een wereldbeeld:

Chemie en fysica samen geven een beeld van de materie. Alles blijkt opgebouwd uit een beperkt aantal elementaire deeltjes die een sterk relatiepatroon met elkaar hebben. De binding van deeltjes tot een reeks atomen met toenemende zwaarte, het verbinden van atomen tot moleculen, de bouw van moleculen tot gesteenten en tot weefsels, het getuigd alles van een dynamisch bouwwerk.

Calvinistische visie: De rentmeester heeft inmiddels een behoorlijk diep inzicht gekregen in de werken van de Schepper. Natuurlijk gaat het onderzoek voort en zal het huidige beeld telkens weer bijgesteld moeten worden. Men mag toename in inzicht zien als een voorbereiding op nieuwe taken die kinderen van God zullen mogen verrichten na de wederkomst van Christus. Ook de evolutie in kennis bij de mens gaat niet buiten God om. Verzet tegen de openbaring die ons in de natuur wordt gegeven getuigt van slecht rentmeesterschap. Onze God is geen tovenaar en ook geen eenmalig optredende, statische determinator. Er is een voortdurend liefdevol verband tussen de Schepper en al wat is en zijn plannen zijn nog altijd in uitvoering.