Geloof en wetenschap

Behoren Adam en Eva tot de soort Homo sapiens?

Biologie

Biologie is de leer over het leven. In dit onderdeel beperken wij ons tot de leer aangaande de structuren en systemen waarin het leven woont. Het leven zelf is niet door natuurwetenschap te onderzoeken. Het is niet stoffelijk, maar heeft alles te maken met de Geest van God die leven geeft.

Zeekoe
Zeekoe mioceen

Het is ook niet onze bedoeling hier een leerboek biologie te compileren. Deze discipline is zeer omvangrijk en raakt tal van andere wetenschappen. Er is indeling mogelijk op:

  1. systeem: verlopend van biosfeer, ecosysteem, populatie, organisme, orgaan, cel, organel.
  2. subdiscipline, b.v. genetica, histologie, anatomie, embryologie, morfologie, taxonomie, geografie, ethologie, ecologie, paleontologie
  3. taxonomische groep, b.v. botanie, zooölogie, ornithologie, herpetologie, entomologie etc.

Wie over één van deze onderwerpen meer wil weten kan terecht in studieboeken en op het internet. Wij willen ons hier beperken tot een aantal punten die van wezenlijke betekenis zijn voor ons wereldbeeld. Aanklikken van deze punten geeft u een korte opsomming van wat vast lijkt te liggen. Ook zal, wanneer dat zinvol lijkt, een calvinistische visie worden gegeven.

Wij willen eerst nog even herinneren aan een belangrijk uitgangspunt. De natuur geeft ons kennis over God, net als de Bijbel. Aangezien de auteur van beide boeken dezelfde is en omdat God louter waarheid is, kunt u onbevreesd naar de natuur kijken. Er kan uit natuurstudie nooit iets tevoorschijn komen dat in strijd is met God. Wel kan het wereldbeeld dat ieder van ons heeft gebouwd onder vuur komen te liggen.