Geloof en wetenschap

Calvinisten belijden Christus en nemen de natuurwetenschappen serieus

Atheistische filosofie

Struisvogel
Struisvogel

Voorop zou ik graag willen stellen dat het niet de bedoeling is wie dan ook te kwetsen. Christenen dienen alle medemensen met liefde en respekt te behandelen. Het bestrijden van gedachtensystemen is evenwel het best gebaad met duidelijke uitspraken. De bedoeling van dit deel is om atheistisch denkende mensen in staat te stellen hun standpunten te heroverwegen. Er valt voor hen enorme winst te boeken!Conclusie: Atheisme is geen natuurwetenschappelijk verantwoorde theorie, het is een filosofie, een wereldbeeld., een stoffelijke denkgevangenis. Het louter ontkennen van iets heft het niet op. Het is een prachtig voorbeeld van een cirkelredenering: ik kijk alleen naar stof; dus ik zie alleen stof; dan is er alleen stof; dus kan ik alleen naar stof kijken; ik kijk alleen naar stof. Het is wellicht wel aardig om te overwegen dat Albert Einstein atheisme ook te beperkt vond. Hoewel hij een persoonlijke relatie van mensen met een God verwierp als een antropomorfe misconceptie. liet hij toch ruimte voor religie. Hij beschouwde zich als een agnosticus: EinsteinDe Nedelandse Geloofsbelijdenis (Guido de Brès, 1561) stelt in artikel 2 dat God te kennen is uit de schepping en uit de Bijbel.
Laat u niet de kans ontnemen om deel te gaan hebben aan het kosmische plan van God. De mens was vanaf het begin bedoeld als tussenschakel tussen God en materie, tussen Geest en het kunstwerk van zijn kracht. In Christus is er volkomen eenheid van Geest en stof. Door hem kan ieder die in hem geloven wil en zich tot de Schepper wendt, worden verheven tot eeuwig kindschap van God. U kunt dan in de vernieuwde schepping pas werkelijk aan de slag. Christendom geeft een geweldig toekomstbeeld. God houdt van mensen! Hij heeft het uiterste gedaan voor de schepping van Adam en geeft in zijn Zoon het diepste bewijs van die liefde dat denkbaar is. Laat u niet weerhouden door een beperkt wereldbeeld. Er is in Christus voor u eeuwig leven in een ontzagwekkend groot heelal, in blijvende verbintenis met uw Schepper, uw Verlosser, geleid door de Geest.

Christus leeft en komt weer.