Geloof en wetenschap

Geloven in Christus en de natuurwetenschappen serieus nemen

Welkom

Er is veel verwarring over de verhouding tussen christelijk geloof en natuurwetenschap. Sluiten die elkaar uit? In hoeverre kunnen theologen met gezag spreken over de natuur? Kunnen biologen het scheppingsverhaal ontkrachten? Hoe oud is de aarde nu eigenlijk dan wel?

Orthoceras, Devoon
Orthoceras Devoon

Wij willen hier vanuit een Bijbelse gezichtshoek trachten over tal van terreinen van natuur-onderzoek iets te zeggen. Onze uitgangspunten vindt u hier.

De structuur van het betoog vindt u terug in het navigatiemenu.

Wat is op u van toepassing?

Ga verder naar Inleiding Denkkader